Giải pháp BioStreme kiểm soát mùi cho thiết bị thông khí

BioStreme
Description
BioStreme #111F or #9442F Chất lỏng được pha loãng với nước và phun tại chỗ để loại bỏ mùi và kiểm soát quá trình sinh học gây mùi. 111F và 9442F cũng bao gồm chất tạo bọt để tăng cường mức độ bao phủ bề mặt và thời gian tiếp xúc. Có thể áp dụng thiết bị tạo bọt AirStreme. Thích hợp cho sử dụng cho những thiết bị thông khí để kiểm soát mùi ngay lập tức. Đơn giản và rất hiệu quả.