Social Network
YouTube
Skype
LinkedIn
Facebook

Hệ thống phun sương thuỷ lực Airstreme (áp suất cao và trung bình)


Hệ thống thủy lực Ecolos AirStreme cho phép hiệu suất đáng tin cậy và chất lượng kỹ thuật tương tự như các hệ thống khí nén của chúng tôi. Tùy theo yêu cầu và ứng dụng của bạn, Ecolo có thể đề nghị hệ thống để phục vụ tốt nhất nhu cầu của bạn và yêu cầu chi phí hoạt động.

Hệ thống thủy lực Hydraulic của chúng tôi là sự lựa chọn lý tưởng cho các lĩnh vực ứng dụng lớn hơn như các trạm trung chuyển, máy xử lý nước thải và các khu công nghiệp quy mô lớn khác. Sự khác biệt chính giữa các hệ thống thủy lực và khí nén là hệ thống khí nén sử dụng áp suất khí nén và hệ thống thủy lực Hydraulic sử dụng chất lỏng không bị nén. Kết quả là sự gia tăng áp lực hoặc PSI rằng chắc chắn có thể được tạo ra. Nơi mà hệ thống khí nén của chúng tôi sẽ có công suất xấp xỉ. 100 - 200 PSI đơn vị thủy lực của chúng tôi có thể tạo ra áp suất khác nhau dao động từ 500-5000 PSI. Vì lý do này mà hệ thống thủy lực là loại thiết bị được khuyến cáo sử dụng để bao phủ trên diện tích nơi cần phun xịt và các khu vực đòi hỏi nhiều sức mạnh phun / đầu ra.

Click image for brochure on our
AMS System
Click image for brochure on our
AMC System
Click image for brochure on our
AMT System
Click image for brochure on our
AHP System

Hệ thống thủy lực AirStreme có lợi thế khác ngoài PSI cao hơn thì còn chính xác hơn. Kết quả áp lực chất lỏng đầu ra chậm hơn, đầu đặn hơn và thường chính xác hơn.

Hệ thống phun sương thủy lực AirStreme thường:

  • Bền.
  • Lý tưởng cho các khu vực rộng lớn.
  • Chính xác.
  • Chất lượng đặc biệt.
  • Tự động hoàn toàn.