Social Network
YouTube
Skype
LinkedIn
Facebook

Airstreme pneumatic (air) - Hệ thống phun sương


Hệ thống phun sương Ecolo có 3 ưu điểm chính: chi phí ban đầu thấp, thiết kế đơn giản và hiệu quả chất lượng cao. Các câu hỏi mà khách hàng băn khoăn nhất chính là hệ thống này có phù hợp để áp dụng cho họ hay trong công nghiệp, hệ thống khí nén hay hệ thống thuỷ lực . Dựa vào những yêu cầu của khách hàng và yêu cầu về chi phí hoạt động, Ecolo sẽ đưa ra hệ thống để phục vụ tốt nhất yêu cầu của bạn.

Do hệ thống khí vận hành ở điều kiện áp suất tương đối thấp, hệ thống này sẽ đem lại hiệu quả về mặt kinh tế hơn so với hệ thống thuỷ lực. Mặc dù chi phí ban đầu của hệ thống khí thấp hơn hệ thống thuỷ lực nhưng chi phí vận hành có thể cao hơn từ 5-10 lần. Tại Ecolo chúng tôi đề nghị cài đặt sử dụng hệ thống phun sương với lượng thải ra nhỏ hơn, đó như là một ứng dụng mới trong thương mại. (phòng chứa rác, phòng tái chế..)

Hệ thống khí nén Ecolo cung cấp những hạt hoặc giọt với kích thước nhỏ hơn. Kích thước hạt nhỏ này tạo ra một thời gian lưu trong không khí dài hơn, là cơ hội tốt hơn cho AirSolution để tương tác với các phân tử gây mùi trong không khí.

Click image for brochure on our
AirPro Misting System

Hai yếu tố cuối cùng để hiểu về hệ thống (Air-driven) phun sương khí nén, nó thường yên tĩnh hơn so với các hệ thống thủy lực mà chủ yếu là do việc lắp đặt các nguồn điện (máy nén khí) xa hơn so với máy móc hoạt động, nó sẽ tạo ra một không gian giúp chứa tiếng ồn. Hệ thống máy hoạt động là luôn luôn sạch hơn so với hệ thống thủy lực vì không khí trong khí quyển là hệ thống điều khiển lực.

Hệ thống phun sương khí nén thường:

  • Bền bỉ
  • Kinh tế
  • Cực kỳ hiệu qủa
  • Chất lượng vượt trội
  • Hoàn toàn tự động