Social Network
YouTube
Skype
LinkedIn
Facebook

Giải pháp kiểm soát mùi hiệu quả


Mùi khó chịu có thể là sản phẩm phụ của nhiều quá trình công nghiệp và sản xuất. Nhà máy lọc dầu và nhà máy hoá dầu có thể tạo ra một lượng lớn các mùi từ quá trình tinh chế và chế biến nguyên liệu khác nhau. Sulfides, mercaptans và các hợp chất hydrocarbon đều liên quan trực tiếp tới các ngành công nghiệp hoá dầu. Các mùi tạo ra từ các hợp chất công nghiệp là mối phiền toái cao và tạo nên mối quan tâm giữa các ban kiểm soát không khí khu vực và trung tâm cộng đồng xung quanh nhà máy này.

Mùi hôi khó chịu tạo ra từ các ngành chế biến thực phẩm rất khác nhau, bởi vì nó có thể được tạo ra trong quá trình sản xuất, chế biến hay trong khu vực nhà máy xử lý nước thải. Bất kể từ nguồn nào, các mùi tạo ra đều gây khó chịu cho cộng đồng. Quá trình chế biến thịt hay thực vật có một khoảng thời gian khó khăn có thể kiểm soát được mùi vì mùi diễn ra tự nhiên khi các chất hữu cơ nằm ở một vị trí nhất định một thời gian. Một số nhà máy xử lý nước thải của các cơ sở chế biến thực phẩm có những hồ gây mùi do tải lượng chất hữu cơ cao (chất béo và mỡ) trong dòng vào nhà máy. Hơn nữa, bùn tạo ra trong quá trình lắng cũng có thể tạo ra mùi khó chịu.

Ngành công nghiệp và chế biến từ lâu đã là một nguyên nhân gây mùi hôi khó chịu. Thường thì những mùi đặc trưng sinh ra từ:

  • Hydrogen Sulfide (H2S)
  • Mercaptans
  • Sulfur Dioxide

Ecolo cung cấp một môi trường thay thế hiệu quả để vô hiệu hoá tất cả các mùi hôi và các vấn đề khác liên quan đến quá trình công nghiệp.