Social Network
YouTube
Skype
LinkedIn
Facebook

Kiểm soát mùi - Sản phẩm


Trọng tâm của Ecolo là cung cấp các giải pháp kiểm soát mùi với qui mô toàn thế giới và là sản phẩm tốt nhất trong tất cả các sản phẩm. Đến nay Ecolo đã sản xuất hơn 60 sản phẩm độc quyền và được chính thức cấp bằng sáng chế. Để thực hiện được điều này, chúng tôi dựa vào mạng lưới phân phối toàn cầu của chúng tôi trong đó có cả việc tiếp cận và hiểu biết về dòng sản phẩm công nghệ xanh của chúng tôi.

Dòng sản phẩm của chúng tôi có thể được chia thành 2 loại chính đó là thiết bị và hợp chất. Về thiết bị, chúng tôi cung cấp các thiết bị phục vụ cho hệ thống hơi, hệ thống phun, hệ thống phun máy lọc và hệ hống định lượng. Mỗi công nghệ sẽ được hướng dẫn sử dụng, khuyến cáo dựa trên các đặc điểm về đặc tính và loại mùi cần được xử lý.

Các hợp chất hoá học của chúng tôi có thể chia thành 4 loại chính: chất phản ứng, trung hóa, xử lý bề mặt và xử lý kết hợp. Có thể chia thành 2 nhóm chính là AirSolution (xử lý khí) và BioStreme technologies.

Trong tổng số hơn 60 loại công thức khác nhau của các hoá chất tuỳ thuộc vào nguồn mùi và hơn 30 loại thiết bị ứng dụng khác. Điều này cho phép các nhà phân phối và khách hàng truy cập vào nguồn cung cấp lớn nhất công nghệ kỹ thuật cao và đã được chứng minh là công nghệ giải quyết hầu hết các mùi trên thế giới.

Chúng tôi cam kết rằng sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm này, và thêm các sản phẩm tiên tiến mới mỗi năm. Trong thế giới thu hẹp này, nếu bạn không tiếp tục đổi mới, bạn sẽ bị lạc hậu. Do đó, một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi cho sự phát triển và thành công trong tương lai được xây dựng trên kế hoạch phát triển sản phẩm của chúng tôi.