Social Network
YouTube
Skype
LinkedIn
Facebook

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT MÙI CHẤT THẢI RẮN


Ngày nay trong xã hội hiện đại, chúng ta tạo ra một khối lượng lớn chất thải. Các chuyên gia trên thế giới đang nghiên cứu xử lý chúng một cách có hiệu quả. Quy trình không hiệu quả và mật độ dân số cao hơn làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người lao động, cộng đồng.

Mùi tạo ra từ các bãi chôn lấp, chất thải rắn, trạm trung chuyển và cơ sở ủ phân có thể dễ bay vào các khu dân cư xung quanh và khu vực công cộng dẫn đến tăng áp lực phải nhanh chóng kiểm soát các mùi hôi khó chịu. Quản lý chất thải rắn là một nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi người lao động liên tục tìm kiếm một phương pháp hiệu quả, chi phí thấp và thân thiện môi trường.

Ecolo cung cấp các giải pháp giúp các vị trí vận hành giảm các vấn để phàn nàn về mùi hôi một cách có hiệu quả kinh tế bằng cách phun sương AirSolution™ và chất phản ứng tại chỗ hoặc áp dụng các sản phẩm tạo bọt BioStreme ™ của Ecolo. Sản phẩm Ecolo có thể được áp dụng trong các lĩnh vực sau đây :

  • Khu vực phát mùi theo đường bao quanh một diện tích và tổng độ dài của đường này
  • WĐường đi vào bãi rác và trạm cân
  • Khu vực chứa nước rỉ rác

Các hợp chất gây mùi phổ biến nhất đối với chất thải rắn là :

  • Hydro Sulfied – H2S
  • Lưu huỳnh Điôxít – SO2
  • Amoniac – NH3
  • Methyl mercaptan – CH3-SH

Các hợp chất gây mùi được tạo thành thông qua sự phân hủy của chất thải. Ngoài ra, khí mê-tan có lẽ là khí nổi bật nhất được tạo ra bởi sự phân hủy chất thải trong hầu hết các bãi chôn lấp. Khí mêtan có thể di chuyển qua các chất thải, đất và nước ngầm và vào khí quyển. Metan chính nó là không mùi, là một chất khí nhà kính mạnh mẽ, tuy nhiên thế hệ Mêtan chắc chắn liên quan đến loại khí khác có thể gây ra hiện tượng nổ. Hầu hết các quốc gia đều quy định các yêu cầu về giám sát khí mêtan, các hợp chất của metan, và kiểm soát các hợp chất gây mùi. Mặc dù kiểm soát , nhưng phát thải khí không bền sẽ xảy ra. Ecolo có thể giúp kiểm soát vấn đề mùi một cách hiệu quả.

Tham khảo dòng sản phẩm AirSolutions thích hợp cho xử lý chất thải rắn tại Air Solutions
Tham khảo công thức BioStreme thích hợp cho xử lý chất thải rắn tại BioStreme
Tham khảo công cụ AirStreme cho xử lý chất thải rắn tại AirStreme