Airsolutions dùng cho xử lý mùi chất thải rắn

AirSolutions
Mô tả
AirSolution #115 Nồng độ cao, phổ biến có mùi trung hòa, được chứng minh có hiệu quả cho một loạt các mùi chất thải rắn. Là sự pha trộn của hai công thức AirSolution duy nhất cho hiệu quả cao hơn và tiết kiệm chi phí.
AirSolution #9149 Phát triển đặc biệt để chống lại mùi hôi từ phân bón và cặn. Hiệu quả chi phí và hiệu quả cao khi ứng dụng cho khu vực diện tích lớn.
AirSolution #9204 Trung hòa mùi lớp kết hợp để cung cấp hiệu suất tuyệt vời trong một loạt các ứng dụng bao gồm cả chất thải rắn, chế biến thực phẩm, chất thải dầu mỡ, công nghiệp, và mùi hóa dầu.
AirSolution #9304 Hợp chất hàng đầu cho xử lý nước thải. AirSolution # 9304 (Phantom 4) là một công thức đã được cấp bằng sáng chế và được sử dụng trong hơn 25 năm qua, trong vô số các ứng dụng để chống lại một loạt các mùi nước thải từ các nguồn nước thải.
AirSolution #H310 Được thiết kế để làm giảm nồng độ H2S trong không khí. Sử dụng như một phụ gia cho công thức AirSolution khác. Phản ứng với hydrogen sulfide ở nồng độ thấp (lên đến 10 ppm). An toàn để sử dụng, xử lý và lưu trữ.
AirSolution #A320 Thiết kế để giảm mức độ NH3 trong không khí. Sử dụng như một phụ gia cho công thức AirSolution khác. Phản ứng với amoniac nồng độ thấp (lên đến 20 ppm). An toàn để sử dụng, xử lý và lưu trữ.
AirSolution XP200 Dầu dựa trên công thức axit có chứa aldehyde và rượu. XP 200 giảm sự tập trung và cường độ của các mùi khó chịu hữu cơ từ chất thải hữu cơ, bùn, sạn, chiếu, xử lý chất thải và dầu mỡ.