Social Network
YouTube
Skype
LinkedIn
Facebook

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT MÙI NƯỚC THẢI


Nhà máy xử lý nước thải cung cấp một dịch vụ cộng đồng thiết yếu mà nó góp phần quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường mà chúng ta đang sống. Nếu không có các dịch vụ nước thải giá cả phải chăng, chất lượng cuộc sống trong một cộng đồng hoặc đô thị có thể bị giảm đáng kể. Các thành phố lớn, thị xã và các cộng đồng ở Mỹ và Canada cung cấp dịch vụ xử lý nước thải, không may các dịch vụ và các nhà máy đi kèm với nhiều không mong muốn ra khỏi khí và mùi hôi. Có một số thách thức mà hiện nay phải đối mặt với các ngành công nghiệp xử lý nước thải bao gồm, tăng trưởng toàn cầu dân số đô thị, quy định xả nghiêm ngặt hơn đối với các ngành công nghiệp, và nhu cầu bảo vệ nguồn nước thông qua tái sử dụng nước thải. EPA ước tính rằng lượng nước và nước thải sẽ cần phải tăng trưởng 5-8% mỗi năm trong thập kỷ tới. Cùng với những con số ngày càng mở rộng này thì càng tăng mối quan tâm và phàn nàn từ phía công cộng và cộng đồng do mùi khó chịu xung quanh các cơ sở này, tuy nhiên vấn đề này cũng là cần thiết cho sự phát triển và nâng cao cơ sở hạ tầng.

Ứng dụng trong ngành công nghiệp nước thải là:

  • Một chu vi hoặc một vị trí bị mùi hôi nào đó sẽ giảm các phàn nàn về mùi bằng cách phun sương AirSolution dọc theo các đường hàng rào hoặc theo hướng mở rộng dọc theo chu vi của khu vực bị ảnh hưởng.
  • Các Bể chứa/ hồ ao chứa – dùng BioStreme 111F, trung hòa mùi hôi bằng lớp bọt, giống như 1 bao nang gói mùi hôi lại và chống lại các mùi hôi khi chúng bay ra khỏi bề mặt một cách có hiệu quả, đồng thời tăng cường hoạt động của vi khuẩn tuỳ ý trong hồ.
  • Trạm bơm - Các Giếng thu nước và hệ thống thu gom là hai hệ thống buộc phải có các yêu cầu kiểm soát mùi. Nước thải và các loại nước cống chảy tràn sẽ được thu gom và bơm về phía trạm xử lý nước thải để xử lý. Mùi đáng kể và việc ăn mòn có thể xảy ra tại các trạm bơm này. Ecolo cung cấp đầy đủ một dãy các chất trung hòa, các chất phản ứngức chế mùi sinh học để đáp ứng nhu cầu kiểm soát mùi cụ thể của các hệ thống này.
  • Xử lý bùn – ngăn chặn mùi từ các khu vực lưu trữ và xử lý bùn sử dụng BioStreme công thức vi chất dinh dưỡng. Trung hòa mùi hôi trong không khí bằng cách phun sương / sương mù AirSolution xung quanh các bể chứa, công đoạn tách nước tại máy ép bùn và các vị trí lưu trữ bùn.

Một trong những khu vực lớn nhất và phổ biến nhất cho mối quan tâm mùi là nơi nước thải đi vào hệ thống xử lý nước thải, khu vực này thường được gọi là "đầu mối". Nó bao gồm:

  • Nước thải từ hệ thống thu gom
  • Hố tiếp nhận nước thải từ xe bồn bơm ra
  • Song chắn rác để loại bỏ các hạt lớn hơn, nhựa, thùng rác và các mảnh vỡ khác
  • Hệ thống bể lắng cát để loại bỏ các hạt nặng như cát, sỏi

Tham khảo dòng sản phẩm AirSolutions thích hợp cho xử lý nước tại Air Solutions
Tham khảo công thức BioStreme thích hợp cho xử lý nước tại BioStreme Formulations
Tham khảo công cụ AirStreme thích hợp cho xử lý nước tại AirStreme Equipmentss