BioStreme chuyên dùng cho xử lý mùi trạm trung chuyển

BioStreme
Description
BioStreme #101 Vi chất dinh dưỡng và chất hữu cơ lựa chọn được thêm vào để tăng hiệu quả quá trình sinh học và giảm mùi phát sinh từ quá trình làm compost. Có thể phun trộn trên bề mặt hoặc phun trộn lẫn với phân.
BioStreme #111 Sự pha trộn của các vi chất dinh dưỡng và trung hoà mùi được sử dụng để bôi lên bề mặt hay vật liệu gây ra mùi. Sản phẩm có tác động tức thì và kiểm soát mùi lâu dài.
BioStreme #111F Cũng tương tự như BioStreme #111 nhưng nó có thêm khả năng tạo bọt mạnh để tăng cường mức độ bao phủ và thời gian tiếp xúc. Có thể sử dụng thiết bị tạo bọt AirStreme. Thích hợp cho sử dụng cho những thiết bị thông khí để kiểm soát mùi ngay lập tức. Đơn giản và rất hiệu quả.
BioStreme #201 Vi chất dinh dưỡng pha trộn được thiết kế đặc biệt để tăng cường hoạt động của vi sinh vạt trong quá trình xử lý nước thải. Kích thích sự tăng trưởng và sản sinh ra những vi khuẩn tuỳ tiện có ích không gây mùi. Giảm các vi khuẩn gây mùi trong nước thải.
BioStreme #222 Sự pha trộn của các muối kim loại và chất hữu cơ sẽ tạo nên sự kết tủa của các ion trong nước thải. Hiệu quả trong giảm tổng các chất rắn lơ lửng và chất gây mùi trong nước rỉ rác ở các ao hay vùng trũng.